Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering inkl. medisinsk behandling

Målgruppe: Offiserer med dokumentert fartstid, på båt eller fartøy, som ønsker å fornye sine sertifikater og som skal ha ansvar for medisinsk behandling om bord.
Innhold: Kurset gjennomføres i henhold til STCW-konvensjonens regel VI/2, VI/3 og VI/4, avsnitt A-VI/2, A-VI/3 og A-VI/4 og tabell A-VI/2-1, A-VI/3-1, A-VI/4-1 og A-VI/4-2 og omfatter repetisjon av praktisk og teoretisk opplæring innen redningsfarkoster, brannslokkingsledelse, medisinsk førstehjelp og medisinsk behandling.
Forkunnskap: Krav til forkunnskaper: Kursdeltager skal ha gjennomført og bestått opplæring i henhold til videregående sikkerhetsopplæring tabeller A-VI/2-1, A-VI/3, A-VI/4-1 og A-VI/4-2. Dette skal dokumenteres med gyldig videregående sikkerhetskurs, dvs. kurs ikke eldre enn 5 år med 12 mnd fartstid siste 5 år før 31.12.2016 eller gyldig kompetansesertifikat for dekksoffiserer.
Kursets varighet
4 dager
Kursets gyldighet
5 år
Kurssted
Bergen og Tau
Frekvens
Tau - månedlig og Bergen - hver 14.dag
Pris
Kr 13 000

Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering inkl. medisinsk behandling

— NOSEFO kurs for sikkerhets skyld —

Når vil du ta kurset?
- velg en dato og meld deg på ved å fylle ut påmeldingsskjemaet.
Bergen → Kr 13 000

Tau → Kr 13 000

Alle kurs på Nosefo Tau er tilgjengelige med engelsk tolk (ekstra kostnad på 25% av kursavgiften).
Meld deg på idag - Velkommen på kurs hos NOSEFO!
- etter påmelding vil du motta en påmeldingsbekreftelse til din e-post.

Velg en kursdato!