Varme arbeider

Målgruppe: Kurset er for deg som utfører varme arbeider: bønder, bygge-, installasjons-, monterings, demonterings-, reparasjons, vedlikeholdsarbeider og lignende arbeider hvor det benyttes utstyr som utvikler gnister og varme som kan føre til brann, det vil si åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære-, lodde- og /eller slipeutstyr.
Innhold: Kurset dekker kravet til opplæring og sertifikat for utførelse av varme arbeidet som er fastsatt i forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrift for varme arbeider. Kurset følger læreplanen til Prosjektstyret for varme arbeider og inneholder teoretisk undervisning samt praktisk slokking. Teorien dekker sertifiseringsordningen for brannvern ved utførelse av varme arbeider, gjeldende regelverk med hovedvekt på sikkerhetsforskriften for varme arbeider, brann- og slokketeori og risiko og farer ved utførelse av varme arbeider. Instruktørene er godkjent av Brannvernforeningen.
Forkunnskap: Ingen
Kursets varighet
7,5 timer
Kursets gyldighet
Utstedes av Norsk Brannvernforeningen. Sertifikatet er gyldig i fem år og gjelder i Norge, Danmark, Finland og Sverige.
Kurssted
Tau
Frekvens
Månedlig (ta kontakt)
Pris
Kr 1 800

Varme arbeider

— NOSEFO kurs for sikkerhets skyld —

Når vil du ta kurset?
- velg en dato og meld deg på ved å fylle ut påmeldingsskjemaet.
Kurset settes opp på forespørsel!
Vennligst ta kontakt med Nosefo på telefon 05241 eller post@nosefo.no for mer informasjon.
Meld deg på idag - Velkommen på kurs hos NOSEFO!
- etter påmelding vil du motta en påmeldingsbekreftelse til din e-post.

Velg en kursdato!