Oppgradering dekksoffiserer uten dokumentert fartstid 66t

Målgruppe: Dekksoffiserer som ikke har vedlikeholdt kravet om minimum 12 måneders fartstid i løpet av de siste fem årene.
Innhold: Personlig redningsutstyr, overlevelse i sjø, ta kommando over en redningsfarkost eller mann-over-bord båt under og etter utsetting, betjene motor på en redningsfarkost, håndtere overlevende og redningsfarkost etter evakuering av skipet, bruke innretninger til å angi posisjon, herunder kommunikasjon- og signalutstyr, lys- og røyksignaler, minimere risiko for brann, bruk av brannslukkere og brannutstyr, lede brannslokkingsoperasjoner om bord på skip, organisere og lære opp brannlag, inspisere og vedlikeholde anlegg og utstyr for branndeteksjon og brannslokking, undersøke hendelser som involverer brann og utarbeide rapporter om disse, generelle førstehjelpsprinsipper, blødninger, brannskader, sjokk, gi førstehjelp omgående i tilfelle av ulykke eller sykdom om bord, livreddende førstehjelp, hygiene om bord, hode/nakke/ryggskader, mentale reaksjoner og stressmestring, ressurser om bord og Radio Medico, alkohol og stoffmisbruk, dødsfall til sjøs, generell sykepleie, overvåkning og dokumentasjon, sykdomslære, behandling av reddede personer, medikamenter og medisinsk utstyr, sårbehandling og enkel kirurgisk behandling.
Forkunnskap: Kursdeltager skal ha gjennomført og bestått opplæring i henhold til STCW kodens tabeller for grunnleggende sikkerhetsopplæring A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4 og videregående sikkerhetsopplæring tabeller A-VI/2-1, A-VI/3, A-VI/4-1 og A-VI/4-2.
Kursets varighet
66 timer fordelt på minimum 7 dager.
Kursets gyldighet
5 år
Kurssted
Bergen og Tau
Frekvens
Opprettes ved behov.
Pris
Kr 20 000

Oppgradering dekksoffiserer uten dokumentert fartstid 66t

— NOSEFO kurs for sikkerhets skyld —

Når vil du ta kurset?
- velg en dato og meld deg på ved å fylle ut påmeldingsskjemaet.
Bergen → Kr 20 000

Meld deg på idag - Velkommen på kurs hos NOSEFO!
- etter påmelding vil du motta en påmeldingsbekreftelse til din e-post.

Velg en kursdato!