Førstehjelp grunnkurs

Målgruppe: Personer som søker jobb innen catering eller forpleining, medlemmer av førstehjelpslag på permanente og flytende installasjoner, førstehjelper og MOB-mannskap på beredskapsfartøy.
Innhold: Førstehjelp grunnkurs gir deg grunnlag for å kunne utføre livreddende førstehjelp ved alvorlig skade og sykdom, samt assistere sykepleier ved undersøkelse og behandling av pasienter. Lær hvordan du skal opptre når en ulykke eller nødsituasjon oppstår. Det foretas demonstrasjon på bruk av hjertestarter og annet medisinsk utstyr samt teoretisk og praktisk undervisning i beredskap/organisering, generell førstehjelp, pasientundersøkelse, bevisstløshet, blødning og traumatisk amputasjon, bukskader, sirkulasjonssvikt, hodeskader, rygg- og nakkeskader, brann- og etseskader, brudd, blodtrykksmåling, brystsmerter (hjertesykdom), pustevansker og kramper, livløshet – Hjerte Lunge Redning, assistanse av sykepleier ved administrasjon av infusjon, generell nedkjøling (hypotermi), mentale reaksjoner og stressmestring, skadested med flere skadde og brystskader.
Forkunnskap: Grunnleggende sikkerhetskurs
Kursets varighet
5 dager
Kursets gyldighet
2 år
Kurssted
Bergen og Tau
Frekvens
Månedlig
Pris
Kr 11 500

Førstehjelp grunnkurs

— NOSEFO kurs for sikkerhets skyld —

Når vil du ta kurset?
- velg en dato og meld deg på ved å fylle ut påmeldingsskjemaet.
Bergen → Kr 11 500

Tau → Kr 11 500

Alle kurs på Nosefo Tau er tilgjengelige med engelsk tolk (ekstra kostnad på 25% av kursavgiften).
Meld deg på idag - Velkommen på kurs hos NOSEFO!
- etter påmelding vil du motta en påmeldingsbekreftelse til din e-post.

Velg en kursdato!